* Osobowość paranoidalna.
* Osobowość schizoidalna.
* Osobowość schizotypalna.
* Osobowość antyspołeczna.
* Osobowość Bordeline (zaburzenie z pogranicza).
* Osobowość histroiniczna.
* Osobowość narcystyczna.
* Osobowość unikająca.
* Osobowość zależna.
* Osobowość obsesyjnie-kompulsywna.
* Osobowość biernie-agresywna.
* Osobowość masochistyczna.
* Osobowość depresyjna.

Reklamy