Agorafobia charakteryzuje się irracjonalnym strachem przed opuszczaniem własnego domu i jego bezpośredniego otoczenia.
Chorobę często poprzedzają, a potem jej towarzyszą rożne formy napadów paniki. Jest to choroba polegająca na unikaniu (lub podejmowaniu, ale za cenę dużego stresu) wszelkich działań, szczególnie w samotności, co do których osoba obawia się ośmieszenia lub  kompromitacji, w których nie będzie mogła liczyć na żadną pomoc lub wsparcie w przypadku wystąpienia paniki lub objawów podobnych do paniki. Tego typu lęki znacznie ograniczają świat chorych. Unikają oni miejsc publicznych i znalezienia się w pojedynkę na otwartej przestrzeni. W  wyniku tego ich funkcjonowanie  i życie ulega poważnym zaburzeniom. Czasami ataki paniki mogą trwać wiele godzin, choć najczęściej zajmują 15-20 min. W tym czasie osoba odczuwa niemalże grozę. U osób cierpiących na zaburzenia lękowe obserwuje się dużą częstotliwość prób samobójczych.

Reklamy