Depresja jest zaburzeniem nastroju i afektu. Jej podstawowe objawy to: dysforia (złe samopoczucie) i/lub apatyczny nastrój, utrata lub zmniejszenie się wrażliwości na bodźce i anhedomia, czyli stała niezdolność do odczuwania przyjemności. Podstawowe symptomy często występują z następującymi objawami drugorzędnymi: wycofanie się z kontaktu z innymi osobami, poczucie beznadziejności, myśli samobójcze, zaburzenia snu, spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe, zmniejszenie łaknienia lub inne zaburzenia odżywiania, obwinianie siebie, brak poczucia własnej wartości, nieuzasadnione poczucie winy, zaburzenia koncentracji, obniżona zdolność podejmowana decyzji, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, płacz bez widocznej przyczyny. Przynajmniej 200 000 osób jest corocznie hospitalizowanych z powodu depresji. Szacuje się iż około 3% mężczyzn i 5% kobiet przechodziło przez epizody depresyjne wystarczająco ciężkie, by zalecić hospitalizację. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia depresji to: występowanie depresji u członków rodziny, epizod depresyjny w dzieciństwie, nadużywanie alkoholu, wysoki poziom stresu, niedawno doznane utraty, niskie poczucie własnej wartości i każda przewlekła choroba.

Reklamy