Jeśli nie możesz być górą, bądź wzgórzem, ale bądź.
Jeśli nie możesz być gwiazdą, bądź iskrą, ale bądź.
Jeśli nie możesz być szeroką drogą, bądź polną ścieżką ale bądź.
Martin Luther King

O MNIE.

Nazywam się Wioletta KuśnierzAggab mam 32 lata mieszkam i pracuję w Rzeszowie.
Jestem socjologiem i psychoterapeutką, specjalizującą się w terapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych.
Prowadzę również zajęcia socjoterapeutyczne i treningi twórczości i rozwoju osobistego dla dzieci.
Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiej federacji Psychoterapii.
Członkiem Stowarzyszenia B-4 w Rzeszowie.
Moja praktyka terapeutyczna jest poddawana stałej superwizji w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

MOJE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

– Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Rzeszowskim.
– Studia Podyplomowe, Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim.
– Obecnie jestem studentką III letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Odbyte kursy i szkolenia:

– Organizacja pomocy psychologicznej ofiarom katastrof – I i II stopień – firma szkoleniowa Praxe – Czechowice.
– Organizacja pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie objawiającym się stanami depresyjnymi i próbami samobójczymi – firma szkoleniowa Praxe Czechowice.
– Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące – PIPK Kraków.
– DSM-IV-TR-Diagnoza kliniczna-PIPK Kraków.
– Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci I i II stopień – Instytut Szkoleń i Analiz Warszawa.
– Pierwsza Pomoc osobom uwikłanym w przemoc – Niebieska Linia Warszawa.
– Interwencja Kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie – Stowarzyszenie B-4 Rzeszów.
– Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
– Terapia i praca z klientem niezmotywowanym – firma szkoleniowa Praxe – Czechowice.

Doświadczenie zawodowe:

– Od 4 lat pracownik w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie.
– Prywatny gabinet w ośrodku wsparcia psychicznego w Przychodni Akademickiej MEDYK w Rzeszowie.
– 2 letnia praktyka w prowadzeniu zajęć i świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych.
– 2 letnia praktyka w prowadzeniu warsztatów z profilaktyki uzależnień i zajęć integrujących w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.
– 4 letnia praktyka jako wychowawca i terapeuta na obozach terapeutycznych dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
– Współprowdząca terapie dla młodzieży w Przychodni Medyk.
– Obecnie w trakcie odbywania stażu na oddziale Psychosomatyczno-detoksykacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.

MÓJ SPOSÓB PRACY.

Kiedy w naszym życiu pojawia się konkretny problem, lub sytuacja kryzysowa najważniejsze dla pacjenta jest szybkie odnalezienie przyczyny problemu, a co za tym idzie rozwiązanie go.
Każdy z nas ma w sobie zasoby i doświadczenia potrzebne do uporania się z problemem. Terapeuta jest obserwatorem i pomocnikiem w namierzeniu problemu i odnalezieniu odpowiednich dróg i alternatyw.
W swojej praktyce wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, które dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Osoba zgłaszająca się do mnie może skorzystać z wachlarza usług które oferuję:

– porady lub konsultacje psychologiczne,
– rozmowy terapeutyczne,
– terapia indywidualna,
– terapia małżeńska,
– terapia partnerska,
– terapia rodzinna.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają około 50 min.
Decyzję o terapii podejmuję po wstępnej konsultacji (od jednego do 3 spotkań) po której ustalamy cele, zasady i długość terapii.

W praktyce terapeutycznej kieruję się kodeksem etycznym, Polskiej Federacji Psychoterapii, której jestem członkiem http://www.pfp.org.pl.
Na pierwszą wizytę zawsze umawiam się telefonicznie.

GODZINY I MIEJSCE PRZYJĘĆ:

Poniedziałek 17-19

Czwartek od 17-19

Wioletta Kuśnierz-Aggab

Przychodnia akademicka „MEDYK”
ul.Podkarpacka 1
Rzeszów

Tel.: (017) 854 41 46
GSM: 604 937 448

Ceny:

-60 PLN konsultacja lub sesja indywidualna,

-80 PLN terapia partnerska/małżeńska,

-100 PLN terapia rodzinna.

Z CZYM MOŻESZ SIĘ ZGŁOSIĆ:

* Kryzysy emocjonalne.
* Objawy somatyczne.
* Stany depresyjne.
* Zaburzenia nastroju.
* Objawy nerwicowe.
* Stany lękowe.
* Bezsenność.
* Zaburzenia jedzenia; bulimia, anoreksja.
* Problemy w związku.
* Problemy w relacjach z innymi.
* Problemy wychowawcze.
* Sytuacje kryzysowe.
* Utrata bliskiej osoby.
* Przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna, ekonomiczna.
* Problemy z tożsamością seksualną.
* Problemy z samoakceptacją.
* Toksyczne związki.
* Problemy seksualne.
* Samotność.
* Poprawienie jakości życia.
* Rozwój osobisty.

Reklamy